برنامه ارتقاء اعضاي گروه (professional developmentfor your practice team):
آموزش مداوم بر اساس نيازهاي حرفه اي پرسنل از اصول مهم CG است. اينكار را مي شود با روش هاي مصاحبه و پرسشنامه و در عين حال با استفاده از نيازهاي هر شغل انجام داد. داشتن دفتر و يا دبيرخانه اي براي روشن ساختن مراحل ارتقا شغلي و ثبت و پيگيري مدارك مورد نياز براي آن به انجام اين امر كمك شاياني خواهد كرد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ