دياليز


مسئول دياليز: فاطمه قنبري پور ( كارشناس پرستاري )

تعداد پرسنل: 5 نفر 

تعداد تخت: 6

فعاليتهاي بخش:
انجام همودياليز بيماراني كه دچار اختلال عملكرد كليه شده اند و بيماران اورژانسي كه نياز به همودياليز دارند
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ