زايشگاه

ماما مسئول: رقيه صالحي ( ليسانس مامايي )

تعداد پرسنل: 
16 

تعداد تخت:  11

فعاليت بخش:

خدماتي كه در اين بخش انجام مي شود شامل مراقبتهاي قبل، حين و بعد از زايمان مي باشد
آماده نمودن بيماران اعمال اورژانسي شامل كيست تخمدان، سقط هاي درماني و حاملگي خارج از رحم
اندازه گيري ضربان قلب جنين و NST (نوارقلب جنين)
پذيرش بيماران اورژانس مامايي از درمانگاهها و مراكز تسهيلات درماني و در صورت نياز اعزام بيماران كه اين كار توسط پرسنل مامايي انجام مي پذيرد


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ