جراحي عمومي مردان

مسئول علمي بخش:

سرپرستار: رضا کامرانی (كارشناس رستاري)

تعداد پرسنل: 6 نفر

 فعاليت بخش:
اين بخش داراي سرويس هاي چشم پزشکی ،جراحي عمومي، ENT، ارتوپدي و ارولوژي مي باشد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 9:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ