سي تي اسكن
 
مسئول علمي بخش: دكتر کیوان علایی

مسئول سي تي اسكن: جواد مهرجو

تعداد پرسنل: 2 نفر

فعاليتهاي بخش:
بخش سي تي اسكن اسپيرال بيمارستان در بخش اتفاقات واقع شده و به صورت صبح ها تمام وقت و عصر و شب و روزهاي تعطيل به صورت آنكال در خدمت بيماران مي باشد و سي تي اسكن  با تزريق در همان روز مراجعه بيمار و سي تي اسكن بدون تزريق در روز بعد از آن قابل انجام مي باشد.  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ