واكسيناسيون


مسئول واكسيناسيون: آقای اجرایی (تكنسين بهداشت )

فعاليتهاي بخش:
تلقيح و تزريق واكسنهاي بدو تولد نوزادان، تلقيح و تزريق واكسن و سرم هاري و مراقبت و پيگيري از موارد حيوان گزيدگي، پيگيري بيماريهاي واگير و انجام تست TB , PPD
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-23 12:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ