استفاده از اطلاعات (use of information):
در اين بخش منظور اصلي، برقراري فرهنگ، نظام و در نهايت ساز و كارهايي است كه در آن درسهاي گرفته شده از اجزاي مختلف حاكميت باليني به مشاركت با ديگران گذاشته شود. اين امر مي توان درون سازمان و حتي برون سازماني باشد.
جنبه ديگر از اين حوزه راه اندازي ساز و كارهايي براي تأمين و تضمين دستيابي و استفاده از بهترين شواهد موجود در برخورد با مسائل باليني است.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ