فرایندهای خدمات قابل انجام و مدت زمان انجام آنها در بیمارستان :فرایند ارسال آزمایش به آزمایشگاه

فرایند تحویل بیمار از ریکاوری به بخش

فرایند دادن داروی استرپتوکیناز


فرایند ترخیص بیمار

فرایند انجام واشینگ معده
فرایند ترخیص بیمار سرپایی از اتاق عمل


فرایند برخورد با بیمار فشار خون
فرایند دادن اکسیژن به بیمار


فرایند پیگیری نتایج آزمایشات از آزمایشگاه
فرایند دادن بخور


فرایند تزریق خون
فرایند کنترل درد در بیمار


فرایند جداسازی بیمار از دستگاه همودیالیز
فرایند کنترل درد و تزریق داروی مسکن به بیمار


فرایند رگ گیری و وصل سرم به بیمار در بخش
فرایند گرفتن نمونه خون از بیمار و ارسال به آزمایشگاه


فرایند اعلام خرابی به تاسیسات
فرایند مراقبت از پوست و پیشگیری از ایجاد زخم بستر


فرایند انجام سی تی اسکن
فرایند احیا قلبی


فرایند انجام مشاوره پزشکی
فرایند انجام سونداژ


فرایند برخورد با بیمار ترومایی
فرایند سوچر در بخش اورژانس


فرایند برخورد با بیمار دچار گزیدگی
فرایند نصب تراکشن پوستی


فرایند برخورد با بیمار دچار مسمومیت
فرایند ساکشن کردن بیمار


فرایند تحویل بیمار از اتاق عمل به ریکاوری
فرایند گرفتن عکس پرتال


 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-8 11:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ