لیست تعرفه های شایع :

کله سیستکتومی
24K
آپاندکتومی
31K
هرنیورافی
37K
سزارین
40K
زایمان
50K
اکوکاردیوگرافی
9.5K
سی تی اسکن مغز
4.36K
سونو شکم
5K
سونو لگن
1.6K
سونو fast
6K

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 14:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ