- مديريت خطر (risk managemen-practicing safely) :
اكثر اشتباهات به بیماران آسيب نمي رسانند ولي آسيب بعضی خطاها جدي است، هدف اصلي RM كاهش احتمال آسيب ديدن مريض است. يعني شيوه هايي از عملكرد را معرفي مي كند كه احتمال آسيب ديدن بيمار با آن كاهش مي يابد. در عين حال اين روش احتمال شكايت و پيگردهاي قانوني را نيز درخصوص نظام سلامت به حداقل مي رساند. شايعترين علل شكايات عبارتند از:
نارسايي / تأخير در تشخيص، درمان/ مديريت ناكافي، خلق خشن، عدم توضیح / تأخير در ويزيت، مشكل در تجويز، مشكل در اجرا و معاينه ناكافي.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ