مشاركت بيماران و همراهان (involving patients andcarriers):
يك جنبه مهم از CG است ولي بسياري در مورد اينكه كدام روش بهترين روش براي مشاركت بيماران مي باشد مطمئن نيستند. روشهاي متعددي وجود دارد كه استفاده از همه آنها غيرعملي و غيرواقع گرايانه است. به هر حال روشها و قدمهاي ساده اي براي شروع كار وجود دارد. اعضاي تيم بايد از اهميت پاسخگو بودن نسبت به بيماران و همراهان آنها آگاه باشند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ