امور مالی

رئیس حسابداری درآمد: هادی حاجی زاده ( کارشناس حسابداری  )

تعداد پرسنل: 4 نفر

شرح وظایف رئیس حسابداری:
1- امضاء و کنترل چکهای صادره
2-  تهیه گزارشات مالی ماهانه و عملیات حسابداری

شماره تماس مستقیم: 53838907

شمار تماس داخلی: 244
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ