انبار عمومی

مسئول انبار: محمد دیمه کار 

شرح وظایف مسئول انبار:
1- درخواست کلیه اجناس
2- چک کردن لوازم انبار به  روز
3- قبض انبار زدن کلیه ورودی های انبار
4- تحویل و تحول اجناس مصرفی کلیه واحدها و بخش ها
5- انبارگردانی

شماره تماس داخلی: 227
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ