اقتصاد درمان

مسئول: سهیلا حجازی

رابط اقتصاد درمان: سهیلا حجازی

سوپروایزر HIS: علیرضا سفری

تعداد پرسنل: 8 نفر

شرح وظایف:
1- چک اسناد پزشکی بیماران ترخیص شده
2- مرتب نمودن اسناد طبق ضوایط بیمه ها 
3- مهر نمودن اسناد 
4- نوشتن نامه های مربوط به هر بیمه در آخر ماه 
5- بسته بندی و ارسال اسناد به بیمه های مربوطه 
6- چک نسخ پاراکلینیک ردیف و بسته بندی نمودن آنها


شماره تماس داخلی: 253
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ