آمار و مدارك پزشكي

مسئول مدارك پزشكي:
اعظم دوستدار

مسئول آمار: افسانه تاتی

تعداد پرسنل: 3 نفر

فعاليتهاي واحد:
چك پرونده هاي پزشكي از لحاظ كيفي و كمي اوراق پزشكي و مرتب شدن بر اساس استاندارد مدارك پزشكي و كد گذاري پرونده پزشكي بيمار و وارد نمودن اطلاعات پرونده در نرم افزار مدارك پزشكي مي باشد و پرونده پزشكي  بر اساس شماره پرونده جداسازي شده  و پوشه گذاري مي گردد و در فايلهاي مخصوص خود قرار مي گيرند.
در واحد آمارگيري كليه اطلاعات باليني بستري و سرپايي بيماران گردآوري شده و به صورت عددي و نمودار تنظيم شده.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ