تدارکات

مسئول تدارکات:
علیرضا حق پناه ( کارشناس حسابداری )

تعداد پرسنل: 2 نفر

شرح وظایف مسئول تدارکات:
1-  دستور خرید پس از تایید رئیس بیمارستان و امور مالی
2- تهیه پیش فاکتور طبق دستورالعمل دانشگاه
3- نظارت بر خریدهای انجام شده توسط کارپردازان

شماره تماس مستقیم: 5220111

شماره تماس داخلی: 247
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ