فرایند تحویل جسد
فرایند درخواست نارکوتیک
فرایند درخواست دارویی در بخش
فرایند ترخیص بیماران بستری
فرایند تحویل بیمار از ریکاوری به OR
فرایند پیشگیری از عفونت ادراری در بیماران باکتتر ادراری
فرایند پذیرش بیمار به OR

فرایند آنتی بیوتیک
فرایند ایمن سازی پرسنل کادر درمان
فرایند انتقال بیمار از اتفاقات به بخش
فرایند اعزام بیماران بستری
فرایند اجرای دستورالعمل تزریقات ایمن
فرایند برخورد با اتاق عمل عفونی

فرایندB.C
فرایند استرپتوکیناز

فرایند پذیرش بیماران بستری
فرایندتزریق خون
فرایند سونداژ
فرایند انجام سی تی اسکن و مراقبت از زخم بستر
فرایند فتوتراپی
فرایند انجام NSTسرپایی
فرایند انجام گرافی ساده
فرایند اندازه گیری عوامل زیان آور
فرایند رگزاری جلسات درون بخشی
فرایند انجام سی تی اسکن سرپایی
فرایند  پرپ کردن
فرایند تحویل بیمار
فرایندحسابداری تعهدی
فرایند خروج جفت
فرایند دادن اکسیژن به بیمار
فرایند شستشوی شان
فرایند دفع پسماندهای تیز و برنده
فرایند مراقبت از بیمار تحت بی حسی اسپاینال
فرایند آموزش پرسنل جدیدالورود
فرایند فشار خون

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-24 11:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ