لیست شماه های داخلی بیمارستان :


نام واحد
شماره
نام واحد
شماره
ریاست
257
دبیرخانه
255
مدیریت
229
حراست
271
دفترپرستاری
204
حفاظت فیزیکی
271
حفاظت ورودی بیمارستان
249
حفاظت درب بخش
238
تدارکات
247
نماینده بیمه
215
تجهیزات پزشکی
278
کارگزینی
217
امین اموال
244
فناوری اطلاعات
221
انبار عمومی
227
تاسیسات
224
امورمالی
244
درآمد
253
پذیرش و ترخیص
258
صندوق
213
آشپزخانه
273
بهداشت محیط
262
کتابخانه
277
آزمایشگاه
212
سی اس ار
208
اتاق عمل
207
اتفاقات سرپایی
257 -280
اتفاقات بستری
279
اطفال
243
فیزیوتراپی
218
تزریقات
267
جراحی زنان
223
جراحی مردان
222
داخلی
235
داروخانه
209
دیالیز
219
رادیولوژی
220
سونوگرافی
220
سی تی اسکن
206
ماموگرافی
220
زایشگاه
246
سی سی یو
252
مدارک پزشکی
248
واکسیناسیون
256

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 12:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ