زمان بندی برگزاری جلسات کمیته ها سال 97

ردیفنام کمیتهدبیر کمیتهفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
1بهبود کیفیتخانم زمانی نژاد            
2دارو و درماندکتر زارع            
3تجهیزات پزشکی آقای خازن            
4اخلاق پزشکی خانم همدمی             
5مدیریت اطلاعات و سلامتخانم دوستدار            
6حفاظت فنی و بهداشت کار خانم آهنگر            
7ترویج زایمان طبیعی خانم صالحی             
8بهداشت محیط خانم زردشت            
9کنترل عفونت بیمارستانی خانم سبوحی             
10مرگ و میزخانم مهربان            
11بحران و بلایاخانم لیان            
12اورژانس بیمارستانیآقای بخش پور            
13طب انتقال خون             
14اقتصاد درمانآقای حاجی زاده            

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-23 11:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ